Arbeidsvisum

Vanlig arbeidsvisum utstedes til norske statsborgere, borgere av andre land og søkere uten statsborgerskap som vil reise inn til Russland for å utføre arbeid, på grunnlag av en invitasjon utstedt av den føderale migrasjonstjeneste i Russland (FMS) i samsvar med Den Russiske Føderasjons lovgivning, med mulighet for forlengelse av FMS-myndigheten i Russland.

Begrunnelse for forlengelse av visumet er arbeidskraft eller sivil arbeidskontrakt for å utføre arbeid eller tjenester inngått i samsvar med lovgivningen i Den Russiske Føderasjonen.

Arbeidsvisum er kun gyldig for en enkel innreise i opp til 90 dager (med unntak av visum for særdeles dyktige fagfolk).

Vær oppmerksom på følgende! Medisinsk forsikring skal inneholde:

 1. Dato for inngåelse av kontrakten;
 2. Polisenummer;
 3. Fullt navn på forsikringstageren;
 4. Detaljer på forsikringsselskapet;
 5. Polisens gyldighet må dekke hele oppholdsperioden på russisk territorium med visum for enkel eller dobbel innreise, samt den første turen med et flerreisevisum;
 6. Liste over medisinske- og medisinske transport-tjenester, herunder repatriering av levninger.
 7. Dekningsområde – Hele verden, Russland eller Europa inkludert Russland);
 8. Forsikringsyters underskrift (representant for selskapet).

Kan ikke vurderes som forsikringer: bekreftende brev som ikke inneholder nevnte informasjon samt stempel fra forsikringsselskapene, osv.

For registrering av et vanlig enkelt eller fler gangs arbeidsvisum må du sende:

 1. Invitasjon om oppføring i Den Russiske Føderasjon, utstedt av den føderale migrasjonstjenesten i Russland;
 2. Pass, med minst to tomme sider for visum, samt gyldig i 1,5 år fra visumets utløpsdato;
 3. Søknadsskjemaet for visum kan utfylles på nett: visa.kdmid.ru, skrives ut og personlig underskrives av søkeren;

  Det russiske visumsenter kan du bruke tjenesten for å fylle ut visumsøknadsskjema.

 4. Fargebilde 3,5 X 4,5cm. På en lys bakgrunn med et klart ansiktsbilde uten briller med nedtonede glass og ingen hodeplagg (Med unntak for borgere som, på grunn av deres etniske eller religiøse tilhørighet avbildes iført et hodeplagg på bildet i passet). På Det russiske visumsenter kan du benytte tillegstjeneste som gjelder ekspress fotografering;
 5. Helseforsikring gyldig i Den Russiske Føderasjon som dekker gyldigheten til visumet.
 6. Helseerklæring/Legeattest som bekrefter fraværet av HIV for utlendingen dersom han søker om visum for en periode på mer enn tre måneder.
 7. Dersom du ikke er norsk statsborger er det nødvendig å vise frem bekreftelse fra jobben, bostedsattest eller oppholdstillatelse som bekrefter at personen er permanent eller midlertidig bosatt i Norge.

Dere kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

Viktig! Dersom du har to eller flere pass vennligst sjekk om du har et gyldig visum i de andre passene dine.

Merk! Konsulatet kan be om ytterligere dokumenter for visumregistreringen, innkalle til intervju eller forlenge visumets behandlingstid.

Konsulære avgifter og servicegebyr kan betales direkte på visumsøknad senteret.

Viktige opplysninger! Hvis du ikke er norsk statsborger må du i tillegg legge ved:

Enten tillatelse for vedvarende opphold i Norge for mer enn 90 dager, hvor dette gjelder borgere av følgende land: Albania, Bahrain, Venezuela, Haiti, Egypt, Irland, Lesotho, Libya, Makedonia, Mali, Mexico, New Zealand, De Forente Arabiske Emirater, Oman, Sør-Korea, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sierra Leone, Ekvatorial-Guinea, Sør-Afrika og Japan.

(Godkjent dokumentasjon for vedvarende opphold I Norge for mer enn 90 dager, vil være oppholdstillatelse gitt av den norske stat, som kan være studie- eller arbeidstillatelse, midlertidig oppholdstillatelse og lignende).

Eller permanent oppholdstillatelse i Norge, hvor dette gjelder borgere av følgende land: Algerie, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Georgia, India, Irak. Iran, Kina, Nord-Korea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syria, Somalia, Tsjad, Sri-Lanka og Etiopia.

For norske statsborgere

Behandlingstid Konsulatgebyr Servicegebyr (ink. MVA)
Engangsvisum    
4-10 arbeidsdager 880 NOK 300 NOK
1-3 arbeidsdager 1440 NOK 300 NOK
Multivisum    
4-10 arbeidsdager 2000 NOK 300 NOK
1-3 arbeidsdager 3360 NOK 300 NOK

Behandlingstid avhenger av hvilken type invitasjon man har og reguleres av Det russiske konsulat. I noen tilfeller kan behandlingstid forandre seg etter Konsulatets avgjørelse.

I samsvar med Avtale mellom Den Russiske Føderasjon og EU om forenkling av visumutstedelse for statsborgere fra Den Russiske Føderasjon og EU kan du i enkelte situasjoner avhengig av kundetype og reiseformål bli fritatt kravet om å betale konsulatgebyr for å få privatvisum.

Vær oppmerksom på! Dersom du er statsløs borger, ikke norsk eller EU statsborger, vennligst sjekk prisen hos operatøren ved call-senter ved Det russiske Visumsenter.

Gebyrer og behandlingstid for utstedelse av visum til statsborgere fra andre land og statsløse statsborgere beregnes ifølge ”Konsulatgebyrer som avgjøres av Den Russiske føderasjons konsulatstasjoner”.

Flytting eller erstatning av visum uavhengig av statsborgerskap

Konsulatgebyr Servicegebyr (ink. MVA)
640 NOK 300 NOK

Vær oppmerksom på Før du innleverer dokumenter for å flytte eller erstatte visum, vennligst kontakt operatøren til call-senter ved Det russiske Visumsenter og sjekk dokumentliste samt behandlingstid.

Du kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

For å fylle ut søknadsskjemaet, gå til nettstedet visa.kdmid.ru

Tilbud om tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum.

Det russiske Visumsenteret kan nå tilby en ekstra tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum ved innlevering av dokumenter til visumsenteret, eller ved rettelser, på vegne av søkeren (eller etter fullmakt fra denne), av opplysninger som tidligere er oppgitt på søknadsskjemaet, og som er feilaktige.

Visumsøknaden fylles ut på grunnlag de dokumenter og den informasjon som fremlegges av søkeren, og undertegnes av søkeren personlig.

Kostnadene for tjenesten beregnes i tillegg til servicegebyret, og utgjør 120 NOK per side i søknadsskjemaet. For å få utført denne tjenesten kan du henvende deg til en saksbehandler ved Det russiske Visumsenteret når du leverer dokumenter i forbindelse med visumsøknad.

120 NOK for hver utfylte side i visums søknaden.

Kjære kunde!

Vi informerer om at dere kan benytte følgende tillegstjenester i Visumsenteret:

Obs!

 • Å skaffe disse tjenestene påvirker ikke behandlingsprosessen og er ingen garanti at visumset blir innvilget;
 • Gebyr for disse tjenestene taes i tillegg til servicegebyr;
 • Alle de ovennevnte tjenestene tilbys kun dersom kunden ønsker dette;
 • Vennligst se nøye på alle kravene som stilles i forbindelse ytelse av de ovennevnte tjenestene.