Forretnings visum

Ordinære forretningsvisum utstedes til norske statsborgere, borgere av andre land og søkere uten statsborgerskap som vil reise inn til Russland for næringsvirksomhet (forhandlinger, seminarer, konferanser, møter med forretningspartnere).

Utstedes på grunnlag av invitasjon utstedt av den føderale migrasjonstjenesten i Russland (russiske FMS), Utenriksdepartementet i Russland (russiske UD) eller på grunnlag av en skriftlig anmodning fra organisasjonen*.

De utstedes for en eller to gangers innreise med en gyldighet på inntil 90 dager, eller gjentagende innreiser i inntil ett år (med unntak av andre reguleringer som kan følge av internasjonale traktater med Den Russiske føderasjonen).

Vær oppmerksom på følgende!Opphold i Russland kan ikke overstige 90 dager for hver 180 dagers periode.

Vær oppmerksom på følgende!Medisinsk forsikring skal inneholde:

 1. Dato for inngåelse av kontrakten;
 2. Polisenummer;
 3. Fullt navn på forsikringstageren;
 4. Detaljer på forsikringsselskapet;
 5. Polisens gyldighet må dekke hele oppholdsperioden på russisk territorium, ved enkel eller dobbel innreise samt den første turen ved flerreise visum;
 6. Liste over medisinske- og medisinske transport-tjenester, herunder repatriering av levninger;
 7. Dekningsområde – Hele verden, Russland eller Europa inkludert Russland);
 8. Forsikringsyters underskrift (representant for selskapet).

Skal ikke vurderes som forsikringer: bekreftende brev som ikke inneholder nevnte informasjon samt stempel fra forsikringsselskapene, osv.

For å søke om multi visum for ett år eller mer, må visumsøker vise frem forsikringsdokumenter som er gyldige ved innreise og utreise fra Russland. Ved ugyldig forsikringspolise ved senere innreise, kan en utenlands statsborger bli stilt til økonomisk ansvar, samt hindre hans/hennes fremtidige innreiser til Den Russiske Føderasjonens territorium.

* En skriftlig anmodning. Dette dokumentet skal utstedes på offisielt brevpapir med full informasjon om vertsorganisasjonen, og inneholde følgende opplysninger:

For vedkommende som er invitert: fornavn, etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, nummeret på legitimasjonsdokument, tiden og formålet med reisen, antall innreiser og planlagte reiseruter for besøk;

For inviterende bedrift eller organisasjon: fullt navn på denne, adresse, personlig identifikasjonsnummer, registreringsnummer, navn og stilling til personen som signerer forespørselen, organisasjonens stempel;

For registrering av et vanlig enkelt, dobbelt eller fler gangs forretningsvisum må du sende inn:

 1. Invitasjonen til Den Russiske Føderasjonen, via den føderale migrasjonstjenesten i Russland; Eller
 2. Avgjørelse fra det russiske Utenriksdepartementet vedrørende russisk visum; Eller
 3. En skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen i Russland;
 4. Pass, med minst to tomme sider for visum, gyldig i 6 måneder fra visumets utløpsdato;
 5. Søknadsskjemaet for visum kan utfylles på nett: visa.kdmid.ru, skrives ut og personlig underskrives av søkeren;
  På Det russiske visumsenter kan du bruke tjenesten for å fylle ut visumsøknadsskjema.
 6. Fargebilde 3,5 X 4,5cm. På en lys bakgrunn med et klart ansiktsbilde uten briller med nedtonede glass og ingen hodeplagg (Med unntak for borgere som, på grunn av deres etniske eller religiøse tilhørighet avbildes iført et hodeplagg på bildet i passet). På Det russiske visumsenter kan du benytte tillegstjeneste som gjelder ekspress fotografering;
 7. Helseforsikring gyldig i Den Russiske Føderasjon som dekker gyldigheten til visumet;
 8. Dersom du ikke er norsk statsborger er det nødvendig å vise frem bekreftelse fra arbeid, bostedsattest eller oppholdstillatelse som bekrefter at personen har permanent eller midlertidig bosatt i Norge.

Du kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

Viktig! Dersom du har to eller flere pass, vennligst sjekk om du har et gyldig visum i de andre passene dine.

Merk! Konsulatet kan be om ytterligere dokumenter for visumregistreringen, innkalle til intervju eller forlenge visumets behandlingstid.

Konsulære avgifter og servicegebyr kan betales direkte på visumsøknad senteret.

Viktige opplysninger! Hvis du ikke er norsk statsborger må du i tillegg legge ved:

 • Kopi av permanent oppholdstillatelse for utenlandske statsborgere eller
 • Kopi av registreringsbevis fra Politiet

For norske statsborgere og statsborgere fra EU land

Behandlingstid Konsulatgebyr Servicegebyr (ink. MVA)
Visum for en innreise, Visum for to innreiser og Multivisum
4-10 arbeidsdager 315 NOK 300 NOK
1-3 arbeidsdager 630 NOK 300 NOK

Behandlingstid avhenger av hvilken type invitasjon man har og reguleres av Det russiske konsulat. I noen tilfeller kan behandlingstid forandre seg etter Konsulatets sin avgjørelse.

Vær oppmerksom på! Dersom du er statsløs borger, ikke norsk eller EU statsborger, vennligst sjekk prisen hos operatøren ved call-senter ved Det russiske Visumsenter.

Gebyrer og behandlingstid for utstedelse av visum til statsborgere fra andre land og statsløse borgere beregnes ifølge ”Konsulatgebyrer som avgjøres av Den Russiske Føderasjons konsulatstasjoner”.

Flytting eller erstatning av visum uavhengig av statsborgerskap

Konsulatgebyr Servicegebyr (ink. MVA)
640 NOK 300 NOK

Vær oppmerksom på Før du innleverer dokumenter for å flytte eller erstatte visum, vennligst kontakt operatøren til call-senter ved Det russiske Visumsenter og sjekk dokumentliste samt behandlingstid.

Du kan lese nærmere om innlevering av dokumenter via posten i avsnitt Posttjenester.

For å fylle ut søknadsskjemaet, gå til nettstedet visa.kdmid.ru

Tilbud om tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum.

Det russiske Visumsenteret kan nå tilby en ekstra tjeneste: utfylling av elektronisk skjema for søknad om visum ved innlevering av dokumenter til visumsenteret, eller ved rettelser, på vegne av søkeren (eller etter fullmakt fra denne), av opplysninger som tidligere er oppgitt på søknadsskjemaet, og som er feilaktige.

Visumsøknaden fylles ut på grunnlag de dokumenter og den informasjon som fremlegges av søkeren, og undertegnes av søkeren personlig.

Kostnadene for tjenesten beregnes i tillegg til servicegebyret, og utgjør 120 NOK per side i søknadsskjemaet. For å få utført denne tjenesten kan du henvende deg til en saksbehandler ved Det russiske Visumsenteret når du leverer dokumenter i forbindelse med visumsøknad.

120 NOK for hver utfylte side i visums søknaden.

Kjære kunde!

Vi informerer om at dere kan benytte følgende tillegstjenester i Visumsenteret:

Obs!

 • Å skaffe disse tjenestene påvirker ikke behandlingsprosessen og er ingen garanti at visumset blir innvilget;
 • Gebyr for disse tjenestene taes i tillegg til servicegebyr;
 • Alle de ovennevnte tjenestene tilbys kun dersom kunden ønsker dette;
 • Vennligst se nøye på alle kravene som stilles i forbindelse ytelse av de ovennevnte tjenestene.