Opplysning om ansvarsbegrensning

Den Russiske ambassaden i Norge og Russiske generalkonsulatet i Kirkenes har inngått en avtale med Interlink Service LLC om levering av tjenester for mottak og behandling av visumsøknad til Russland fra norske og ikke-norske borgere som ønsker å besøke Russland, samt utstedelse av ferdige dokumenter.

Interlink Service LLC har utnevnt Travel Assistance Services (TASS) AS (dets datterselskap) som leverandør av disse tjenestene i Norge.

Derfor yter Det russiske visumsenteret i Norge et sett med tjenester for mottak og behandling av visumsøknad til Russland og utstedelse av ferdige dokumenter fra TASS AS på vegne av Den Russiske ambassaden i Norge og Russiske generalkonsulatet i Kirkenes.

TASS AS tilbyr tjenester og er kun ansvarlig for følgende funksjoner og tjenester:

TASS AS informerer søkerne om følgende:

  1. Betaling fra søker av konsulæravgift innebærer ikke automatisk rett til å få visum. Beslutningen om å utstede visum eller nekte å utstede visum er det Den russiske diplomatiske tjeneste som suverent bestemmer.
    TASS AS og dets ansatte har ingen innflytelse på prosessen, behandlingstiden eller resultatet av søknaden.
    Behandlingstiden av visumsøknaden utført av Den russiske diplomatiske tjenesten er fra 4 til 10 virkedager. I løpet av denne perioden vil søkerens pass være oppbevart hos Den russiske diplomatiske tjenesten.
  2. Den russiske diplomatiske tjenesten forbeholder seg retten til å be om ytterligere dokumenter fra søkeren, å invitere søkeren til et intervju og også å nekte å utstede visum.
  3. Feil utfylling eller forfalskning av dokumenter for å få visum, samt å gi et ufullstendig sett med dokumenter, kan føre til at Den diplomatiske tjenesten nekter å utstede visum.
  4. Uavhengig av utfallet av visumsøknaden, samt om søkeren nekter / trekker sin søknad, vil ikke konsulent- og tjenestegebyrene TASS AS mottar fra søkeren eller hans representanter bli refundert
  5. TASS AS er ikke ansvarlig ovenfor søkeren for tap av søkerens dokumenter som skjedde som følge av ulykke, ulovlige handlinger fra tredjeparter, naturkatastrofer (tilfeller av force majeure), eller av andre grunner som TASS AS ikke kunne forutse og / eller som ikke kunne påvirkes.