Nyheter

2018-06-07

Det Russiske Visumsenterets åpningsider i Juni 8

Grunnet feiring av Russlands nasjonaldag den 12. Juni, vil det bli redusert åpningstid ved vårt visumsenter i Kirkenes den 08. Juni til kl.13:30. Vennligst ta hensyn til denne informasjon ved besøk av visumsenteret


2018-03-26

Offisiell apningsdag for Det nye Russiske Visumsenteret i Kirkenes

Den 11. mai 2018 vil Travel Assistance Services (TASS) AS starte som det nye Russiske Visumsenteret i Kirkenes. Vi vil tilby tjenester innen behandling av visumsøknader.

Velkommen til nettsiden til Det russiske Visumsenteret i Norge!

Det russiske Visumsenteret ble åpnet som mål å forbedre kvaliteten på tjenestene til innbyggere i Norge og andre land, samt statsløse personer som ønsker å få visum til Russland.

Forenklede og hurtige rutiner for utstedelse av russiske visum har høyeste prioritet hos oss.

Medarbeiderne på visumsenteret vil gi deg råd og veiledning om alt knyttet til et russisk visum. De kan hjelpe til med å fylle ut søknadsskjemaene, behandle dine dokumenter, samt gi disse til den konsulære avdelingen i ambassaden eller generalkonsulatet i Den Russiske Føderasjonen.

Etter at Ambassaden eller Generalkonsulatet av Den Russiske Føderasjonen har innvilget visum, og visum dokumentene er klare, kan disse hentes på visumsøknad senteret eller dokumentene kan sendes i posten.

Vær oppmerksom på at vi kun utfører servicefunksjoner. Beslutningen om å gi eller avslå visum, ligger hos det russiske konsulatet!

På vårt senter har vi flere telefonlinjer hvor du kan få svar på alle dine spørsmål.

Avtaler kan gjøres på vår nettside, eller ved personlig å besøke visumsøknad senteret.

Det russiske Visumsenteret vil støtte og hjelpe deg for raskest mulig visum til Russland.