Kopieringstjenester

Det russiske visumsøknad senteret er behjelpelig med kopiering/utskrift av dokumenter.

Kostnaden for tjenesten vil bli belastet i tillegg til gebyret og er på NOK 5 per side.