Utfylling eller korrigering av dokumenter

På Det russiske Visumsenter kan du bruke tjenesten til å fylle ut visumsøknadsskjema.

Det belastes ekstra gebyr for denne tjenesten i tillegg til servicegebyr som utgjør 120 NOK per side. Du kan bruke denne tjenesten når du søker om visum.